Adress: Jungfrugatan 7A, 114 44 Stockholm
Tel: 08-661 47 25, E-post: richard.nord@rnordtrans.se

Start

Ett globalt språk
Engelska är ett globalt språk med många ansikten. Det första jag gör innan jag börjar med ett nytt uppdrag är att samråda med kunden och ta reda på vilken sorts engelska passar bäst i det aktuella fallet - brittisk, amerikansk, ”mid-atlantic” eller EU-engelska. Teknisk, akademisk, juridisk, ekonomisk, säljande (reklamtexter) eller allmän (tidningsartiklar) engelska. Formell eller informell, strikt eller vardaglig?

Om ämnesområdet är obekant, forskar jag i böcker och på internet för att ta reda på allt jag behöver veta, inklusive den verdertagna fackterminologin, för att sluttexten ska ge intrycket av att vara skriven av en fackman. Med åren har jag samlat ett stort referensbibliotek med uppslagsverk, fackböcker och tekniska ordlistor i olika ämnen. Nuförtiden är internet ett ovärderligt forskningsverktyg.


Stilregler
Kunder kontaktar mig ofta med frågor angående stil- och skrivregler, grammatik, yrkestitlar, skillnader mellan brittiskt och amerikanskt språkbruk, m m. Eftersom engelska talas av så många människor i så många länder och branscher, finns det ofta fler än ett korrekt svar till sådana frågor, men oftast ett som passar bäst i ett visst sammanhang.


Eftersom jag har studerat och arbetat med det engelska språket hela mitt liv är jag väl insatt i alla dessa regler och språkvarianter. Även om jag är uppvuxen i USA, har jag lärt mig skillnaderna mellan amerikansk och brittisk engelska, och även det som nu kallas EU-engelska.


Oftast är ett slags internationell engelska den bästa lösningen. När jag är osäker, rådfrågar jag mina kolleger och slår upp i bl a The Chicago Manual of Style, The Times Style Guide, the English Style Guide (utgiven av EU-Kommissionens Översättningstjänst) eller Fowler’s Modern English Usage.


Men som alla språk ändras och utvecklas det engelska språket fortlöpande. Därför är översättning en konst, inte ett exakt vetenskap.

 
Relaterade länkar

Översätt inte själv! Det kan bli så fel
You are invited to take advantage of the chambermaid.

Intresseanmälan
Ja, jag vill veta mer om översättningar. Kontakta mig

 
Svenska Engelska

Webbdesign by Sphinxly, Content management by easyweb