Adress: Jungfrugatan 7A, 114 44 Stockholm
Tel: 08-661 47 25, E-post: richard.nord@rnordtrans.se

Start

Born in the USA
Jag är född och uppväxt i Chicago, Illinois, USA och har en B.A. i biologi från Cornell University. År 1972 kom jag till Sverige och började forska på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, med avsikt att doktorera. När jag hade lärt mig svenska blev jag ombedd att översätta en bok om fågelflyttning över Ottenby på Öland. Efter det blev jag alltmer efterfrågad som översättare och hade mindre tid över för forskning. Så småningom bytte jag bana och blev heltidsöversättare.
 

Erfarenheter och kunder

Uppdragen i början var mest inom naturvetenskap och teknik, framför allt stål, papper och skog. Allteftersom mitt rykte spreds kom uppdragen från ett bredare fält, t ex bilindustrin, verkstadsindustrin och läkemedelsbranschen.


En av mina allra största kunder har varit och är fortfarande SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB). Varje år översätter jag hundratals sidor med forskningsrapporter och annat material åt SKB. Det handlar om hur man ska ta hand om avfallet från Sveriges kärnkraftverk. SKI (Statens kärnkraftsinspektionen) och Kasam (Statens råd för kärnavfallsfrågor) är också kunder. De granskar och övervakar SKBs arbete inom kärnavfallsområdet.


Miljö, fastigheter och företagsekonomi
Ett annat viktigt område är miljö, med kunder som Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Kemikalieinspektionen och Miljöforskargruppen. Forskningsstiftelser, bl a Stiftelsen för Strategisk Forskning och Formas, anlitar mig att översätta redovisningar om den forskning som de stödjer. Jag anlitas även för att språkgranska (rätta till) texter skrivna på engelska av icke-engelsktalande.
 
På senare tid har jag fått flera kunder inom fastighetsbranschen. Åt dem översätter jag försäljningsprospekt, marknadsanalyser, hyresavtal och andra texter med anknytning till överlåtelse av kommersiella fastigheter och lokaler.


Företags- och ekonomisk information är också ett viktigt område. Varje år översätter jag 3-4 årsredovisningar, samt delårsrapporter. Häromåret gick jag en utbildning om de nya IFRS/IAS standarderna som svenska bolag måste anpassa sig till i sina årsredovisningar.
 
 


Relaterade länkar

Översätt inte själv! Det kan bli så fel
Toilet out of order. Please use floor below.

Intresseanmälan
Ja, jag vill veta mer om översättningar. Kontakta mig

 
Svenska Engelska

Webbdesign by Sphinxly, Content management by easyweb